Cloude Monet – rozwój

Cloude Monet to jeden z najważniejszych postaci, artystów malarzy, którzy stworzyli niezwykłe dzieła malarskie. Cloude Monet urodził się w Paryżu. Tam tworzył i osiągnął wielki sukces. Uważany jest za twórcę impresjonizmu. Podczas pobytu w Anglii, poznał twórczość W.Turnera a także J.Constable’a. W Anglii Monet zainteresował się malarstwem twórców angielskich. Podczas pobytu w Holandii w roku […]

Read More »