Jak grać w koszykówkę?

Drużyny rozgrywają cztery mecze. Każdy trwa dziesięć minut. Przerwa pomiędzy rozgrywkami trwa dwie minuty. Wyjątek stanowi tylko przerwa pomiędzy drugą a czwartą rozgrywką, wynosi ona 15 minut. Jak każda z gier, i ta ma swój cel. Jest nim wrzucenie piłki do kosza przeciwnika. Taki rzut liczy się jako dwa punkty. Drużyna, która w wyznaczonym czasie zdobędzie największą ilość punktów wygrywa. Czasami zdarza się, że obie grupy mają jednakową ilość punktów. Wówczas sędzia zarządza dogrywkę, która trwa pięć minut.

W razie potrzeby zarządza kolejną. Zawodnicy mogą piłkę kozłować, podawać i rzucać. Nie wolno jednak biec z piłką trzymaną w dłoniach. Podczas przemieszczania się należy ją odbijać i to tylko jedną ręką. Kozłowanie można rozpocząć tylko raz. Po jej schwytaniu należy przekazać ją komuś innemu, oczywiście z naszej drużyny. Nie wolno też trzymać piłki w dłoniach dłużej niż pięć sekund. Wówczas mamy do czynienia z przetrzymaniem piłki. Pięciosekundowym czasem ograniczone są także wprowadzenie piłki do gry oraz wykonanie rzutu wolnego.

Zdjęcie do artykułu znalezione na stronie Pixabay.com